Odlarlaget

Vi ska på ett kostnadseffektivt sätt utveckla, sälja, marknadsföra och distribuera hållbara svenska växthusodlade frukt och grönsaker via grossist till den svenska marknaden.

Sveriges mest kostnadseffektiva odlarförening

Odlarlaget är en medlemsägd förening bestående av frukt- och grönsaksodlare över hela Sverige, från Ystad i söder till Överkalix i norr. Föreningen grundades år 1992 och har sedan dess utvecklats till en av landets absolut största odlarföreningar, främst inom växthusodling. Vi ägs till hundra procent av våra odlare och vi är en transparent, rättvis och demokratisk förening. Det här är en medveten strategi, där vi ska ta ansvar för våra odlares pengar och förvaltar dem så effektivt som möjligt - kostnadseffektivitet genomsyrar allt vi gör. Verksamheten har egentligen bara ett enda syfte: Att skapa maximal nytta för medlemmarna!

Vår affärsidé

Vi ska på ett kostnadseffektivt sätt utveckla, sälja, marknadsföra och distribuera hållbara svenska växthusodlade frukt och grönsaker via grossist till den svenska marknaden. Genom en planerad produktion med repeterbar kvalitet och samarbeten skapas pålitlighet och lönsamhet i alla handelsled, som leder till ökad konsumtion och tillväxt. I vår bransch är storlek liktydigt med styrka. Genom att samla ihop volymerna blir vi en stark och viktig partner för handeln. Genom att samla utbudet kan vi säkra aktivitetsvolymer, samtidigt som vi kan få skäligt betalt genom att tillhandahålla kontinuitet i det ordinarie flödet. 

Sveriges största växthusförening

Svenska Odlarlaget är en transnationell producentorganisation för frukt och grönsaker och vi säljer samt marknadsför i stort sett alla varor som våra odlare producerar. Mest kända är vi nog för växthusodlade grönsaker som gurka, tomat, sallat och kryddor, men sortimentet rymmer även frukt, bär och även mycket ekologiska produkter. Vi levererar till de svenska dagligvarukedjorna,  och till hotell- restaurang- och offentliga sektorn genom de största grossisterna i landet.

Försäljningen sker på sedvanligt vis med årsavtal, fasta veckopriser, dagspriser, kampanjer och liknande. Priset styrs av tillgång och efterfrågan, så odlaren får marknadsmässigt betalt.

Två gurkor i odling från Svenska Odlarlaget

EU

Odlarlaget är även en transnationell producentorganisation enligt EU-förordningen för frukt och grönsaker. Detta innebär att vi säljer i stort sett alla produkter som produceras i ägarföretagen och vi följer de bestämmelser som gäller för att vi ska uppbära stöd enligt EU-förordningen. Stödet innebär att föreningen och dess medlemmar via EU fonden kan göra investeringar som främjar bland annat produktionsplanering, kvalitet och miljö. Odlarlaget är en demokratisk förening där alla medlemmar på ett rättvist sätt får ta del av stödet. Föreningens EU-budget och Verksamhetsprogram beslutas av föreningsstämman dit alla medlemmar bjuds in.

Föreningen och dess medlemmar är måna om att bedriva miljövänliga odlingsmetoder och upp emot 50 % av föreningens EU budget har hittills fördelats på investeringar som på något vis bidrar till en bättre miljö. Exempel på sådana investeringar är; miljövänlig uppvärmning, recirkulerande system och energiväv. En stor del av EU budgeten fördelas på investeringar som bidrar till en bättre kvalitet på våra produkter som till exempel maskiner som sorterar, filmar och/eller förpackar produkterna samt kylanläggningar som bidrar till en längre hållbarhet. Våra medlemmar gör också mindre insatser såsom vatten och jordanalyser, certifieringar och rådgivning.

Ett medlemskap i producentorganisationen innebär en del förpliktelser, bland annat är föreningens medlemmar skyldiga att leverera merparten av sin produktion till föreningen. Det är viktigt att riktlinjerna följs för att vi ska behålla vårt erkännande som producentorganisation.

Styrelse & personal

Läs mer om styrelsen och personalen på Svenska Odlarlaget.

Se personal
Solmogna tomater från Svenska Odlarlaget

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska Odlarlaget.

Kontakta oss
Linneros, medlemmar i Svenska Odlarlaget

Frågor & Svar

Ta del av vanliga frågor och svar

Läs Frågor & Svar