Ansök om medlemskap

Som medlem spelar du en betydelsefull roll i samarbetet för att främja produktion och försäljning av svenska grönsaker, frukter och bär på marknaden.

Bli en av våra 60+ medlemmar idag!

Här kan du göra en ansökan om medlemskap och bli en del av vår växande gemenskap. Som medlem spelar du en betydelsefull roll i samarbetet för att främja produktion och försäljning av svenska grönsaker, frukter och bär på marknaden. Vi välkomnar din ansökan och ser fram emot att få dig ombord.

En liten organisation med stor påverkan

I vår bransch är storlek liktydigt med styrka. Genom att samla ihop volymerna blir vi en stark och viktig partner för handeln. Genom att samla utbudet kan vi säkra aktivitetsvolymer, samtidigt som vi kan få skäligt betalt genom att tillhandahålla kontinuitet i det ordinarie flödet. 

Trots vår stora omsättning är vi en liten, slimmad organisation med bara ett dussin anställda. Vi har en EU-administration som hjälper våra medlemmar med regelverk och stöd vid exempelvis ansökningar för EU-stöd.

Det här är en medveten strategi, där vi ska ta ansvar för våra odlares pengar och förvaltar dem så effektivt som möjligt - kostnadeseffektivitet genomsyrar allt vi gör. Huvudsyftet är att hålla nere kostnaderna för våra medlemmar, men det leder också till att vi kan vara flexibla och rappa i steget.

Bli medlem i Svenska Odlarlaget

Uppgifter om odlingen

Undertecknad får med åberopande av ovanstående uppgifter anhålla om medlemskap i Svenska odlarlaget ek. för.
Jag har erhållit ett exemplar av gällande stadgar, vilka jag tagit del av. Som medlem i föreningen förbinder jag mig att följa gällande stadgar.

Det är lönsamt att vara med i Odlarlaget!

Om du gör en kalkyl över vad det skulle kosta att investera i ett medlemskap kommer du märka att du räknar hem affären i stort sett från start. Som medlem hos oss får du de lägsta kostnaderna och den kortaste avräkningstiden i branschen. Och vi har ju inga aktieägare som skär emellan. Allt överskott går istället tillbaka direkt till odlarna i form av återbäring.

Sedan finns det andra fördelar med att vara medlem i Svenska Odlarlaget. Du får tillgång till en effektiv organisation med muskler; bland våra tillgångar finns ett modernt logistikcenter i Helsingborg och en gemensam packeriverksamhet för gurka i Landskrona. Vi når ut med våra produkter till hela marknaden.

Som medlem ingår du dessutom i ett brett professionellt nätverk med bra sammanhållning och där man gärna utbyter erfarenheter. Du blir del av något större. Och det gör dig – och oss alla – ännu starkare.

Välkommen till Svenska Odlarlaget!

Vad innebär det att vara medlem?
Hur lång tid tar det att bli medlem?
Vem kan bli medlem?
Gurkodling från Svenska Odlarlaget Tomater från Svenska Odlarlaget