Svenska Odlaglagets Integritetspolicy

Odlarlagets personuppgiftshantering

Odlarlaget värnar om din integritet och hanterar därmed personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All behandling av personuppgifter gör Odlarlaget som personuppgiftsansvarig i enlighet med denna policy nedan kallad Odlarlaget. Odlarlaget behöver personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer av det ingångna avtalet som kund, anställd eller medlem samt för att löpande kunna ge tillgång till information. Uppgifter används också för att kunna möta Odlarlagets berättigade intresse, i den utsträckning det inte överskrider registrerade rättigheter.

Registrering av personuppgifter

Som en förutsättning för Odlarlagets arbete med kunder, anställda och leverantörer anslutna till Odlarlaget samt information om verksamheten, behöver vi registrera personuppgifter. I samband med att personuppgifter lämnas, till exempel vid ansökan om att bli kund eller medlem hos Odlarlaget, prenumeration på nyhetsbrev eller pressmeddelanden ska information ges om personuppgiftsbehandlingen och även information om de rättigheter som finns för de som registreras.

Användning av uppgifter

Personuppgifterna används av Odlarlaget för kontakter gällande avräkningar, fakturering, information och inbjudningar. Odlarlagets registreringar av personuppgifter gäller till exempel Kunder, Odlare och anställda. Det gäller även för personer som registrerat sig för prenumeration på nyhetsbrev, eventinbjudningar och utskick av pressmeddelanden. Registren innehåller personuppgifter som namn, titel, telefonnummer och e-postadress. Registrering av personuppgifter gäller även för andra samarbetspartners såsom revisorer hos kontrollorgan och andra samarbetspartners och konsulter.

När ett samarbete upphör sparas uppgifterna i cirka ett år. I en del fall kan vissa uppgifter finnas kvar längre, exempelvis uppgifter för ekonomisk bokföring.

Utlämnande av uppgifter

Odlarlaget kan lämna ut personuppgifter till samarbetspartners, såsom kontrollorgan och revisorer av ursprungsmärkningen.

Rättigheter

Alla användare har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, samt att utan kostnad begära rättelse eller radering av uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har frågor!
Odlarlaget Ek. för.