Tåkerngrönt AB

Arvid Ektander har tagit över efter Göran och Carola Ektander och odlar ekologisk gurka i Väderstad.

Vår specialitet är ekologiskt slanggurka som vi odlar i växthus från februari till november. I december och januari är det för mörkt. Vi planterar första gången runt v 7 och skördar 4 veckor senare. Sedan byter vi plantor efter midsommar och skördar tre veckor senare och så håller det på. Vi skördar varje dag för att hålla koll på plantorna så att de inte blir angripna av skadedjur.