Ingmar Nilsson

Ingmar Nilsson driver en ekologisk frilandsodling i Påarp.

Gården köptes 1988 och drevs som spannmålsgård med lite melon och kålodling de första åren. I början på 2000-talet tog jag över föräldragården och drog igång odling av zucchini samtidigt som jag började föda upp lamm från en handfull till 50 tackor.

Under 2012 såldes husen på föräldragården och med detta försvann växthusen och jag började satsa helhjärtat på frilandsodlingen fram till 2013 och året efter blev gården IP-certifierad. 

Med tanke på gårdens struktur och förutsättningar så började jag ställa om gården till att vara ekologisk under 2015 vilket passar mig och mitt intresse som odlare. Omställning från konventionell till ekologisk ligger på en period av två år vilket kommer gå igenom under 2017, detta känner jag är rätt väg för gården och mig.

Denna säsong kommer jag att odla Zucchini, Halloweenpumpa och grönkål på 0,5 hektar vardera. Kronärtskocka, melon och sparris på 1500 m² vardera samt 1 hektar sockermajs. På övrig mark odlas konventionell spannmål, vall samt gröngödsling i KRAV odlingen.

Gödsling till grönsakerna sker med en kombination av stallgödsel från fåren, gröngödsling, samodling av majs och kväveproducerande klöver, samt Biofer. Ogräs hanteras med markväv i de grödor där det är möjligt, marktäckande bigrödor där detta passar och i vissa fall med radhackning/handhackning. Insekter stoppas med väv i grönkålen, och jag försöker gynna predatorer genom att ha gamla vallremsor strategiskt utplacerade. Eventuella bekymmer med svamp försöker jag undvika med att odla toleranta produkter, bra växtföljd och genomtänkta strategier hela vägen.

Jag är själv uppväxt i melon och tomatodling. Jag har lantbruksutbildning från 1980-talet med driftledarutbildning som avslut. Jag har jobbat med det mesta inom lantbruks/trädgårdssektorn, allt från traktorförare, inköpare, lageransvarig på fröfirma, grönytejobb, byggbutik, kvalitetskontrollant på ICA och avbytare i kostall.


Allt detta leder alltså fram till Frillestads Bästa Zucchini.