Hagalundstomater

Joakim Berisson driver en tomatodling i Ljungbyholm, utanför Kalmar.

Joakim Berisson driver en tomatodling i Ljungbyholm, utanför Kalmar.

Hagalundstomater odlar och säljer klimatsmarta tomater med fokus på smak och kvalitet.