Auktion

Föreningen arrangerar dagligen under säsongen auktioner för de frukt- och grönsaks- produkter som lämpar sig för auktionshandel.

Auktionen

Föreningen arrangerar dagligen under säsongen auktioner för de frukt- och grönsaks- produkter som lämpar sig för auktionshandel, just nu konventionell gurka. Våra gurkauktioner är en viktig del i vårt koncept och bidrar till snabb hantering för fräscha produkter till marknadsmässiga priser som gynnar både kunder och medlemsföretag. Cirka 40 procent av Svenska Odlarlagets försäljning sker via auktionsklockan idag. Resterande volymer av frukt och grönsaker hittar sin väg till kund via fasta veckopriser, aktiviteter, årsavtal samt dagspris via telefon eller liknande affärsupplägg som bestäms mellan parterna.  

Auktionshandeln bedrivs med nedåtgående holländsk auktionsklocka vilket sedan länge är en internationellt etablerad auktionsmetod som gör det möjligt att hitta ett pris som balanserar utbud och efterfrågan. Detta försäljningssätt används internationellt bland annat av spanska, belgiska och franska odlarorganisationer. Ett fåtal kunder finns på plats i auktionshallen. De flesta kunderna är uppkopplade på dataledningar och kan göra sina köp online från sitt hemmakontor var än de befinner sig. Detta arbetssätt möjliggör att fler kan delta, vilket gynnar auktionen och försäljningen av gurka. Gurkauktionen äger rum varje vardag klockan 15:00 i auktionshallen på Långeberga Industriområde i Helsingborg under säsong. Auktionssäsong är det från de första dagarna i mars till början av november.

Auktionspriser

Varje dag hittar auktionens köpare de priser som matchar deras efterfrågan. Denna matchning av utbud och efterfrågan går snabbt och resulterar oftast i priser som blir vägledande för övrig handel med de aktuella produkterna.

Gör dig redo för auktion!

logga Windows

Ladda hem och delta i auktionen.

Ladda ner

Installationsguide

Ladda ner vår installationsguide!

Läs guiden

Har du frågor kring att vara med på våra auktioner?

Kontakta gärna oss om du är intresserad av att veta mer om vår auktion så hjälper vi dig vidare.

Ta reda på mer